Osoby samozatrudnione (Self Employment) i Stala Rezydentura

Image result for cleaner

W kontekście prawa obywateli unijnych do rezydowaniem w UK jednym ze statusów zezwalających na legalny pobyt w UK jest osoba samozatrudniona, czyli zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym (HMRC) jako Self Employed. Proszę zauważyć, ze termin “legalny pobyt” odnosi się w tym przypadku przede wszystkim do przestawienia swojego pobytu jako rezydenta.

Przykład: Ania przyjechała do swojej przyjaciółki i przez rok pomagała jej w opiece nad dzieckiem aby koleżanka mogła pójść do pracy. Mimo, że Ania oczywiście nie przebywała w UK nielegalnie, okresu tego niemodna zaliczyć jako “legalnego pobytu”, czyli takiego, który włączałby się w okres wymaganych pięciu lat aby starać się o rezydenturę stałą.

Osoba samozatrudniona, to niezależny usługodawca, który nie podlega subordynacji osoby dla której świadczy usługę. Sąd Unii Europejskiej również zaznaczył, że osoba samozatrudniona musi spełniać trzy warunki.

 1. Osoba samozatrudniona wyznacza sobie usługi jakie będzie wykonywać, warunki pracy oraz wynagrodzenie, a usługobiorca nie ma na to wpływu, gdyż nie ma zależności między ani subordynacji między obiema stronami.
 2. Wykonanie usług jest odpowiedzialnością samozatrudnionego.
 3. Pełne wynagrodzenie jest płacone jedynie usługodawcy.

Najwyższy trybunał:

“ Nie akceptowany będzie fakt, że osoba, która chwilowo nie wykonuje swoich usług przestaje być samozatrudniona. Zdrowy rozsądek każe nam zauważyć, że czasami są okresy, kiedy pracy po prostu nie ma. Samozatrudniony może wtedy być bardziej zaangażowany administracyjnie, np prowadząc swoją księgowość, czy też tworząc reklamę swoich usług. Samozatrudnienie wiąże się z tym, że czasem jest lepiej, a czasem gorzej. Nie można więc liczyć tylko i wyłącznie okresu, kiedy osoba świadczy swoje usługi. Różne czynniki wpływają na to czy osoba będzie nadal postrzegana jako samozatrudniona. Jakie są motywy samozatrudnionego, czy samozatrudniony rzeczywiście stara się pozyskać klientów. Brane będą przede wszystkim pod uwagę intencje i motywy samozatrudnionego.”

Related image

Niestety osoby, które deklarowały bardzo niskie dochody w celu pobierania większych benefitów ryzykują tym, że ich samozatrudnienie nie będzie zaliczone do lat “legalnego pobytu”. Sprawy będą rozpatrzone indywidualnie i wiele czynników będzie branych pod uwagę. Samozatrudnienie musi być widziane jako prawdziwe i efektywne. Czynniki jakie będą brane pod uwagę:

 

 1. Okresy , gdzie rzeczywiscie byly wykonywane usługi.
 2. Wynagrodzenie.
 3. Administracja firmy.
 4. Prowadzenie ksiąg.
 5. Reklama.
 6. Rozwój biznesu.
 7. Rachunki: za materiały, narzędzia, wynajem lokalu itp.

Osoba samozatrudniona musi mieć więcej niż swoje intencje. Będzie musiała pokazać jakie kroki zostały podjęte w całej historii swojego zatrudnienia.

Oczywiście rejestracja w HMRC jako osoba samozatrudniona pomaga, jednak absolutnie nie jest to wyznacznikiem autentyczności samozatrudnienia. Rejestracja to powinna być łączona z prawdziwa oraz efektywna praca.

Osoba, która z powodu choroby musiała tymczasowo zawiesić swoją działalność, będzie traktowana nadal jako “legalnie przebywająca” jeśli przestała wykonywać usługi z powodu nagłej choroby bądź wypadku. Wypadek czy choroba musiałyby dotknąć tę osobę osobiście, a nie np członka rodziny.

 

Minimalne profity osoby samozatrudnionej

 1. Średni profit jaki powinna mieć osoba samozatrudniona (zanim zapłaci podatek i składki emerytalne) powinien wynosić więcej niż £681.00 na miesiąc w roku podatkowym 2017/18.
 2. Średnie profity równe bądź wyższe muszą utrzymać się minimum trzy miesiące, tak aby w świetle unijnych przepisów osoba została traktowana jako samozatrudniona.

 

Jeśli macie państwo jakieś wątpliwości, bądź chcielibyście aby specjalista odniósł się do waszej sprawy indywidualnie, proszę pisać info@polishcommunityuk.org lub dzwonić 07984921874

 

Przeczytaj również:

 

Czy jako rodzic uczacego sie dziecka mam prawo do benefitow w UK

Photo of Four Girls Wearing School Uniform Doing Hand Signs

W związku z ogromna ilością zapytań dotyczących praw jakie będą mieli Polacy po Brexicie postanowiliśmy napisać serię artykułów, która będzie dotyczyła zmian w systemie benefitów socjalnych. W każdym artykule zajmiemy się innym przypadkiem. Tym razem zajmiemy się sprawa samotnych i nie tylko samotnych rodziców, których dzieci pozostają w edukacji.

Proszę zwrócić uwagę, że artykuły będą miały cel informacyjny, nie chcemy nikogo straszyć, ale jest niezmiernie ważne aby nie popełnić błędów i przygotować się do zmian. Brexit swoją droga, ale największe zmiany odbędą się w momencie przekształcenia systemu benefitowego i wprowadzenia nowych zasad dla wnioskodawców. Proszę zauważyć, że czeka to każda rodzine, która ma niski dochód. Zmiany są stopniowo wprowadzane geograficznie, aczkolwiek każda rodzina będzie musiała chcąc zachować pieniądze od państwa, zaaplikować o Universal Credit.

Girls on Desk Looking at Notebook

Co jeśli nie mamy odpowiedniego statusu, ale mamy na utrzymaniu dziecko w wieku szkolnym? Czy prawo dziecka do edukacji pozostanie chronione?

Aby mieć prawo do pozostania w UK oraz wnioskowania o benefit, w niektórych przypadkach będzie brane pod uwagę “nabyte prawo pozostania” dzięki temu, że dziecko się uczy. Proszę zauważyć, że w ten sposób nabyte prawo nie może zostać zaliczone do wymaganych pięciu lat pobytu przy staraniu się o stała rezydenture. Niestety często spotykamy się z mylnym pojęciem przez naszych rodaków, którym wydaje się np samotna matka jest statusem. Otóż, nie. Najprawdopodobniej chodzi o pojęcie Primary Carer.

Definicja Primary Carer

Osoba będzie traktowana jako pierwszy opiekun dziecka jesli jest bezpośrednim krewnym w linii prostej bądź prawnym opiekunem dziecka i spełnia poniższe warunki.

 1. Jest głównym opiekunem dziecka lub
 2. Dzieli opiekę nad dzieckiem wspólnie z drugim opiekunem, a on nie jest osoba, która nie jest traktowana jako przypadek wyjątkowy.

(Imm (EEA) Regs 2016, Reg 16(7)(c); 2 Reg 16;3 Immigration Act 1971, s2; 4s8

 

Dzieci rownież musza spełniać warunki aby osoba dorosła mogła nabyć prawo do pobytu dzięki nim.

Dzieci samowystarczalne finansowo

Osoba będąca głównym opiekunem dziecka z kraju EEA oraz dziecko musi spełniać poniższe warunki

 • Mieć nieukończone 18 lat
 • Rezydować na stałe w UK i mieć środki na swoje utrzymanie
 • Nie mieć możliwości pozostania w UK jesli główny opiekun opuściłby Wielka Brytanie

Proszę zauważyć, ze w tym przypadku zarówno opiekun jak i dziecko muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, tzw. Comprehensive Health Insurance

 

Dziecko pozostające w generalnej edukacji (szkoły ponadpodstawowe oraz uniwersytety są uznawane sa generalna edukację, zwykle wliczone w generalna edukację będą również szkoły dla dzieci od piątego roku życia)

 • Którykolwiek z rodziców dziecka jest narodowości EEA i rezyduje bądź rezydował w UK
 • Oboje: dziecko i rodzic rezydują bądź rezydowali na terenie UK podczas kiedy rodzic miał status osoby pracującej
 • Dziecko pozostaje w generalnej edukacji

Od 01/02/2017 jesli dziecko osoby z kraju EEA nabyło prawo do pozostania w UK poprzez pozostanie w edukacji, rodzic nie musiał byc rezydentem kiedy dziecko rozpoczęło naukę. Co za tym idzie, nawet jeśli rodzic nie miał wymaganego statusu, dziecko ma prawo nadal kontynuować edukację. Osoba będąca głównym opiekunem dziecka w edukacji generalnej musi spełniać wcześniej opisane warunki oraz dziecko nie byłoby w stanie kontynuować nauki jeśli rodzic opuściłby UK. Uwaga: w niektórych sytuacjach tylko jeden z rodziców może nabyć te prawa.

Przykład:

Pani Maria przyjechała wraz z mężem  i dzieckiem do UK. Mąż pracował, a pani Maria nie. Rozstali się i maż wrócił do Polski. Pani Maria jest teraz jedynym opiekunem córki i gdyby musiała opuścić UK, córka nie mogłaby kontynuować nauki. Pani Maria uzyskuje w tym momencie prawo głównego opiekuna, dzięki temu, że dziecko się uczy i jeden z rodziców miał status osoby pracującej.

Osoba pracująca to nie osoba na zasiłku, która szuka pracy. To również nie osoba samozatrudniona. Od i łącznie z dniem 01/05/2004 osoba pracująca musiała rejestrować swoje zatrudnienie w Home Office, jeśli tego nie zrobiła złamała prawo i okres ten będzie traktowany jako praca bez pozwolenia. Od 01/05/2011 Polacy otrzymali pełnie praw unijnych i nie było już obowiązku rejestracji każdego zatrudnienia. Rodzice, którzy byli samozatrudnieni będą traktowani wedle tego jakie dochody zostały wykazywane.

W następnym artykule opiszemy jak będzie wyglądać sytuacja osób samozatrudnionych, gdyż będzie to również bardziej skomplikowane niż by się wydawało.

Jesli macie państwo jakieś wątpliwości, bądź chcielibyście aby specjalista odniósł się do waszej sprawy indywidualnie, proszę pisać info@polishcommunityuk.org lub dzwonić 07984921874

Przeczytaj jeśli korzystasz z dotacji Tax Credits: idą ogromne zmiany!

Fuel debt

Wielka Brytania znalazła sposób na to jak pozbyć się ludzi, którzy więcej biorą niż dają do systemu. Wcale nie ma to związku z brexitem, zaczyna się to już teraz, pomimo zapewnień, że nie ma dla nas żadnych zmian. Zmian nie ma jeśli chodzi o możliwość zamieszkiwania, podjęcia pracy czy też edukacji. Niestety zmiany, które już zaczęły być odczuwalne to zmiany na gorsze i jak zwykle dotykają tych najbiedniejszych.

Emigranci unijni zostaną najprawdopodobniej przyparci do muru i jeśli nie spełnia oczekiwań ekonomicznych w najgorszych wypadku będą deportowani. Często się słyszy o przypadkach, kiedy ludzie zostają administracyjnie usunięci z UK przez to, że nie posiadają wymaganego statusu. Przypominamy, że wymagany status to:

Pracownik, osoba samozatrudniona, osoba samowystarczalna finansowo, student z wykupionym ubezpieczeniem, poszukiwacz pracy zarejestrowany na zasiłku dla bezrobotnych oraz partner osoby, która spełnia choćby jeden z powyższych warunków.

Dotychczas można było spełniać warunki pracownika lub samozatrudnionego choćby na pół etatu. Przysługiwały nam wtedy dodatki do czynszu, dodatki dla mało zarabiających w formie Working i Child Tax Credits oraz i zniżka na Council Tax. Ponadto zasiłek dla bezrobotnych można było pobierać przez długi czas i pamiętać o tym aby spełniać nadane nam wymogi. Mowa tu o starszej migracji sprzed 2014 roku. Uwaga: zmiany będą dotyczyły nawet i osób, które przebywają w UK powyżej pięciu lat, nic nas nie ochroni. Osoba, która przyjechała wczoraj do UK może mieć więcej praw niż ktoś kto przebywa w UK dziesięć lat. Wszystko zależy od wysokości naszych zarobków, mianowicie im więcej będziemy zarabiać, a co za tym idzie płacić więcej podatków, tym przychylniejszym okiem będą na nas spoglądać.

Poniżej przedstawimy państwu kilka przykładów odpowiedzi z Urzedów, z którymi spotkali się Polacy mieszkający powyżej pięć lat na terenie Wielkiej Brytanii.

Klient, który mieszka od sześciu lat na terenie UK i w wyniku utraty pracy tymczasowej postanowił złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Proszę wziąć pod uwagę, ze ta osoba ma na utrzymaniu dziecko, ktore uczęszcza do szkoły i ma 12 lat.

exaustion jobseeker rightsPonieważ w 2011 roku ta osoba przebywała sześć miesięcy zarejestrowana jako poszukiwacz pracy utraciła możliwość ponownego przyznania zasiłku JSA w wyniku przepisów z 2014 mówiących, ze każdy nowy wnioskodawca z Unii Europejskiej moze pobierać zasiłek jedynie 91 dni, a ten klient wyczerpał swój limit wcześniej.

jsa not given 2014

 

Istnieje rownież prawo, ktore chroni osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym, niestety rownież tutaj jest pewien haczyk.

child jsajsa child

Nalezy spełniać te warunki:

 • Byc rodzicem bądź pierwszym opiekunem dziecka
 • Przynajmniej jedno z rodziców musi byc z kraju EEA lub Szwajcarii
 • Jedno bądź obydwoje rodziców pracowało posiadając status “worker”
 • Bierzemy pod uwagę okres zanim dziecko rozpoczęło edukacje. Pamiętaj: zanim dziecko zaczęło edukacje przynajmniej jeden z rodziców musiał mieć status osoby pracującej
 • Dziecko ma mniej nic 18 lat i pozostaje w stałej edukacji

 

UWAGA: PRACOWAĆ NALEŻAŁO JAKO PRACOWNIK, A NIE OSOBA SAMOZATRUDNIONA! OSOBA SAMOZATRUDNIONA NIE POZWALA NA NABYCIE TAKICH SAMYCH PRAW.

 

A teraz podamy państwu przykład rodziny, która mieszka i pracuje na terenie UK, jednak ze względu na małe zarobki korzystała z Tax Credits. Do tej pory, ponieważ zarobki były niewielkie korzystali również z częściowej dopłaty do czynszu.

Universal Credit, który jest wprowadzany stopniowo i geograficznie, zniszczył życie tej rodziny. W związku z transformacja benefitów, która powinna byc jedynie formalnością, rodzina straciła wszystkie pieniądze i nie pomógł fakt, że mają trójkę dzieci. Ze względu na częściową niepełnosprawność męża nie może on pracować w pełnym wymiarze godzin. Rodzina spotkała się z taką odpowiedzią.

 

I teraz kółko się zamyka: jeśli mąż zarabiałby wystarczająco dużo rodzina nie dostałaby zasiłku ze względu na dochody. Jednak, jeśli zarabia zbyt mało nie jest uważany za osobę posiadającą status ‘’workera’’.

worker status low earnings

five years residency

W ten sposób również żona nie zyskuje praw męża, jak i również nie pomaga fakt, że jedno z dzieci uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej.

jan

Na końcu dowiadujemy się, że taka rodzina nie będzie traktowana jako mieszkajaca na terenie Wielkiej Brytanii.

last thing uc

SZANOWNI PAŃSTWO, JEŚLI JESTEŚCIE DOŚWIADCZENI ZMIANĄ BENEFITÓW LUB POTRZEBUJECIE INFORMACJI NA TEMAT POTWIERDZENIA SWOJEGO STATUSU W UK PROSIMY O KONTAKT Z NAMI POD NUMEREM TELEFONU 07984921874. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NA TEMAT PRAWA IMIGRACYJNEGO LUB ZASIŁKÓW PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: info@polishcommunityuk.org

 

Nasze porady są bezpłatne i obowiązuje nas polityka prywatności. Proszę dzwonić, pisać, badż umówić sie na spotkanie.

 

Kary za brak rozliczenia podatkowego

A letter from HMRC reminding of the date that self-assessment tax returns need to be completed by self-employed companies and individuals

 

745,588  to liczba osób, które nie zdążyly z deklaracją podatkową na czas.  Jeśli jestes jedną z tych osób przygotuj się na otrzymanie kary w wysokości  £100 od Urzędu Skarbowego (HMRC) Jeśli chcesz uniknąć większych kar oraz odsetek wyślij swoje rozliczenie natychmiast!

Jeśli nie ze swojej winy nie zdążyłeś wysłać rozliczneia za rok 2016/17 do 31 stycznia 2018 możemy pomóc Ci w uniknięciu kary.

Jesli dotyczy Cię ten problem i potrzebujesz pomocy napisz do nas:

info@polishcommunityuk.org

Telefon: 07984921874

(+44)0151 5382238

 

Nowe przepisy. Rozumienie praw rezydenta.

Image result for habitual residence test

Często wśród Polaków pojawia się niezrozumienie tematu jakim jest prawo do pobytu. Fakt ciągle zmieniających się przepisów oraz nadchodzących zmian związanych z Brexitem, nie pomaga wyklarować sytuacji. Czasem spotykamy się ze zdziwieniem naszych klientów, którym odmawiane są niektóre benefity mimo, że zamieszkują UK od wielu lat.

Proszę zauważyć, że test jaki robią w Urzędzie Pracy przed podjęciem decyzji czy należy się zasiłek (Habitual Residence Test) wcale nie wiąże się z tym, ze mamy stała rezydenture. Test ten ma na celu zebranie informacji na temat celu naszego pobytu w UK. Jest również skoncentrowany na tym czy mamy prawo do benefitu czy nie. Nawet jeśli już raz przyznano nam prawo do benefitu, nie oznacza to, że kolejnym razem również otrzymamy benefit.

Jeśli nasza sytuacja nie zmieniła się i nadal mamy słabe szanse na podjęcie zatrudnienia, np. ze względu na brak znajomości języka angielskiego, Urząd może nam powiedzieć, że wykorzystaliśmy już swój limit zasiłkowy w UK. W 2014 roku wszedł w życie przepis, który pozwala imigrantom unijnym na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych tylko trzy miesiące. Uwaga: przepis nie mówi “new arrivals”, tylko “new claimants”! W związku z tym, niezależnie od tego jak długo jesteśmy w UK zasiłek nie zostanie nam przyznany jeśli wykorzystaliśmy już swoje trzy miesiące. Proszę zwrócić uwagę, ze mowa tutaj o zasiłku Income Based, czyli tym opartym na dochodach. Zasiłek oparty na płaconych przez nas składkach w okresie zatrudnienia rządzi się innymi prawami.

Rezydentury

Jeszcze nie masz obowiązku aplikowania o dokument rezydenta, chyba ze:

 • Jesteś członkiem rodziny osoby z kraju EEA lub Szwajcarii

 • Chcesz zdobyć brytyjskie obywatelstwo

 • Chcesz zasponsorowac wizę swojego partnera spoza EEA

Nowe rezydentury będą dostępne do aplikowania dla imigrantów unijnych, którzy będą chcieli pozostać w UK po jego wyjściu z Unii Europejskiej.

Dopóki UK pozostaje z Unii nie będzie żadnych zmian dla mieszkańców Z Unii Europejskiej

Certyfikat rejestracyjny

Kwalifikujesz się do starania o certyfikat jeśli jesteś z kraju EEA i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Pracujesz

 • Studiujesz

 • Jesteś samozatrudniony

 • Jesteś samowystarczalny finansowo

 • Jesteś zarejestrowany (i pobierasz zasiłek) w Urzędzie Pracy

Musisz okazać dowód na to, że spełniasz warunki do otrzymania certyfikatu.

Członkowie rodziny

Zanim dostępna będzie rejestracja po Brexicie musisz zarejestrować się, jeśli jesteś członkiem rodziny osoby z EEA, która spełnia warunki, czyli np. pracuje. Jako dalszych członków rodziny uważamy:

 • Rodzeństwo

 • Kuzynostwo

 • Ciotki, wujków

 • Siostrzeńców, bratanków

 • Krewnych z innych pokoleń, tj pradziadek, itd

 • Osoby, które stały się nasza rodzina poprzez zawarcie związku małżeńskiego

 • Partnerów bez związku małżeńskiego

Osoba taka musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Zanim przyjedzie do UK musi polegać finansowo na osobie, która mieszka w UK, a po przyjeździe do UK musi mieszkać w tym samym domu.

 • Musi mieszkać bądź  być finansowo zależna od osoby która spełnia warunki rezydenta

 • Musi wymagać opieki ze względu na poważne uszczerbki na zdrowiu

Stała rezydentura po pięciu latach pobytu

Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku jej wyrabiania w większości przypadków.

Jeśli już posiadasz stała rezydenture, nie będzie ona ważna po Brexicie i trzeba będzie od nowa składać papiery. Oczywiście dla osób, które już posiadają rezydenture proces będzie tańszy bądź bezpłatny i łatwiejszy w uzyskaniu.

Stała rezydentura przed upływem pięciu lat

Aby aplikować o brytyjskie obywatelstwo

Aby zasponsorowac kogoś spoza EEA

Kiedy się należy?

 • jeśli nagle przestaniesz pracować ponieważ uległeś wypadkowi w pracy lub zachorowales w wyniku swojego zatrudnienia, upoważni cię to do brytyjskiej emerytury

 • Jeśli mieszkasz w UK minimum dwa lata i nagle przestaniesz pracować lub być samozatrudniony w wyniku choroby lub wypadku

 • Mieszkasz w UK minimum trzy lata i osiągniesz wiek emerytalny (uwaga: tu warto wspomnieć, ze aby się zakwalifikować do tej opcji należy być przynajmniej jeden rok zatrudnionym bądź zarejestrowanym na samozatrudnieniu) lub pójść na wcześniejsza emeryturę (wymagany minimum rok zatrudnienia w UK), lub rozpocząć pracę/samozatrudnienie w innym kraju EEA wracając do domu w UK przynajmniej raz w tygodniu i być zatrudnionym/samozatrudnionym przez minimum trzy lata.

Jesli macie państwo pytania bądź wątpliwości odnośnie swoich praw w UK, proszę pisać na adres info@polishcommunityuk.org Porady sa bezpłatne i obowiązuje nas polityka prywatności. Istnieje możliwość korzystania a płatnych usług, które obowiązują według cennika podanego na stronie internetowej.

Telefon: 07984921874

Celowe utrudnienia dla Polaków: banki, szpitale, domy socjalne i benefity. Czyżby Brexit już zawitał do UK?

Related image

 

Zwykle z początkiem jesieni wprowadzane są nowe ustawy o jakich zadecydował Premier i Parlament. Tej jesieni zmiany niestety nie należą do zbyt dobrych dla obcokrajowców. Pomimo zapewnień pani Premier, o tym, że chce utrzymać jak najlepsze stosunki z krajami Unii Europejskiej i wywalczyć jak najlepsze warunki dla obywateli EU, którzy mieszkają w UK oraz dla Brytyjczyków, którzy mieszkają poza UK, na razie wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone mają charakter raczej odwrotny.

Banki

Od jakiegoś czasu coraz trudniej Polakowi założyć konto w banku. Pomimo posiadania zatrudnienia pracodawca często przez pierwszy okres jest zmuszony do wypłacania czeków. Nie każdy na to się godzi. Z reguły podejmując pracę należy mieć konto w banku oraz numer ubezpieczeniowy. W tym momencie ludzie napotykają na błędne koło; nie podejmiesz pracy ponieważ nie masz konta w banku, nie założą ci konta w banku, bo nie masz listu od pracodawcy bądź umowy o najem czy rachunków na swoje nazwisko, nikt nie wynajmie ci mieszkania w momencie kiedy nie masz pracy ani konta. Oczywiście na razie istnieją rozwiązania aby obejść te trudności, takie jak mieszkanie z rodziną, lub pracodawca czy landlord, który ‘’pójdzie nam na rękę’’. Jednak ewidentnie sprawy wyglądają o wiele gorzej niż w przeszłości.

Kolejną najnowszą ustawą, która ma na celu dotknięcie imigrantów jest obowiązek nałożony na banki. Otóż; mają one sprawdzać wyrywkowo swoich klientów, którzy są narodowości innej niż brytyjska. Bank będzie mógł wysłać nam list, w którym proszą o nasz status: numer UTR, kod podatkowy (Tax Code) oraz listę krajów, w których płacimy podatki. Będzie miało to na celu wyeliminowanie nielegalnych imigrantów, a także defraudacji benefitów. Działać może to na różne sposoby; dzięki temu, że bank będzie miał obowiazek udzielenia informacji o swoim kliencie do HMRC, ludzie, którzy zaniżają swoje dochody, albo mają więcej niż jedno konto i ukrywają swoje oszczędności podając jedynie część dochodu do Urzędu Skarbowego, będą ukarani ponieważ jest to przestępstwo.  Ludzie, którzy mają konta w innych krajach niż UK i tam trzymają swoje oszczędności również powinni o tym fakcie poinformować HMRC. Jeśli np. sprzedałeś mieszkanie i masz pieniadze na polskim koncie, a pobierasz Tax Credits lub Social Benefits łamiesz prawo. Jeśli posiadasz dodatkowy dochód, np. z wynajmu domu za granicą, jest to Twój dodatkowy dochód i musisz zgłosić to jeśli pobierasz jakąkolwiek pomoc od państwa. Jeśli masz w Polsce mieszkanie, nawet jeśli z niego nie korzystasz ani nie wynajmujesz, a pobierasz Housing Benefit, robisz to bezprawnie. Oczywiście można o tym,zapomnieć  że ma się jakiś dodatkowy dochód jeśli się z niego nie korzysta, jednak należy pamiętać, że nieznajomość przepisów, czy nawet języka nie zwalnia nas z przestrzegania prawa. Jeśli bank nie otrzyma informacji, o które poproszą będzie mógł zamknąć lub zamrozić nasze konto bankowe. Bank nie będzie prosił nas o dodatkowe informacje lub dokumenty, a jeśli nie będziemy zgadzać się z decyzją odwołanie będzie należało zgłosić do Home Office, czyli Urzędu do spraw imigracyjnych.

National Insurance Number

NINO, czyli numer ubezpieczeniowy niezbędny do podjęcia pracy, gdyż składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotne odprowadzamy właśnie korzystając z tego numeru. Coraz więcej osób spotyka się z odmową nadania numeru. Zdarza się, że Urząd wysyła list z prośbą o więcej informacji lub wysyła nam list, w którym znajduje się informacja, że zdaniem Urzędu numer NINO jest nam niepotrzebny.

Służba zdrowia NHS czyli szpitale, przychodnie, dentyści

Od zeszłego tygodnia mają nakaz wyrywkowego sprawdzania osób, które nie wyglądają na Brytyjczyków. Jeśli więc nasz wygląd ma naleciałości etniczne, korzystamy z usług tłumacza, lub po prostu mówimy z akcentem, który zdradza naszą narodowość, możemy być poproszeni o kartę stałego rezydenta, rachunek za council tax na nasze nazwisko lub umowę o najem z naszym nazwiskiem. Nie wystarczy już NINO, gdyż to może mieć prawie każdy komu udało się numer wcześniej wyrobić, a nie oznacza to, że automatycznie ma się konkretny status w UK. Jeśli nie okażemy odpowiednich dokumentów, szpital czy przychodnia ma prawo odmówić leczenia, jeśli będzie to wizyta zagrażająca naszemu życiu, lub nieunikniona, jak np. Poród, szpital wystawi nam rachunek. Były już przypadki, gdzie ludzie byli administracyjnie usunięci z UK właśnie z powodu ogromnych zadłużeń w NHS.Usunięcie administracyjne wiąże się z podobnymi konsekwencjami jak deportacja.

PRZECZYTAJ TEŻ:

http://polishcommunityuk.org/2017/02/13/wszystko-o-deportacji-dobrowolnym-opuszczeniu-uk-zakazach-powrotu/

 

Domy socjalne

Wiele Urzędów Miast w ostatnim czasie zmieniło przepisy, gdzie aby założyć konto online należy podać historię pięcioletniego pobytu w UK, jeśli nie przebywasz w tym kraju ciągle minimum pięciu lat, bardzo możliwe, że nie będziesz mógł starać się o mieszkanie socjalne, czyli takie z Urzędu Miasta, które, mógłbyś później wykupić. Landlord czy to socjalny czy prywatny ma również obowiązek sprawdzić nasz status imigracyjny, warto więc zaopatrzyć się w dokument, który będzie potwierdzał rezydenturę. W niedługim czasie wszyscy, którzy nie są w UK w celu turystycznym będą mieli obowiązek posiadania takiego dokumentu. Ci, którzy już posiadają dokument rezydenta również będą musieli wyrobić sobie nowy, jednak będą zwolnieni z kosztów lub będą mogli wyrobić go taniej. Jedyną różnicą będzie to, że nowy dokument będzie biometryczny, czyli będziemy musieli oddać nasze odciski palców.

Co możemy zrobić?

Zadbać o to aby korzystając z różnych instytucji zawsze mieć przy sobie odpowiednie dokumenty. Reagować na listy od banków, HMRC i wszystkich ważnych Urzędów. Przygotujmy się do potwierdzenia swojego pobytu w UK. Warto, jeśli jeszcze nie mamy karty rezydenta już dziś zacząć kolekcjonować wszystko co może potwierdzać nasz pobyt. Jeśli chwilowo nie masz pracy? Zarejestruj się jako bezrobotny, w przeciwnym razie możesz utracić prawo do pobytu w UK. Śledź najnowsze informacje oraz zmiany jakie zostają wprowadzone w życie, tak abyś mógł się przygotować. Nie łam prawa! Ostatnia rzecz wydaje się oczywista, ale warto podkreślić, że Home Office może nie przyznać nam statusu rezydenta jeśli mamy na swoim koncie poważne wykroczenia czy przestępstwa. Jeśli jeśteśmy zadłużeni, również może być problem. Nie ogłaszaj bankructwa, chyba, że jest to w Twoim przypadku konieczne. Bankructwo, długi, orzeczenia sądu o zaplacie naprawdę działają na niekorzyść.

PRZECZYTAJ TEŻ:

http://polishcommunityuk.org/2017/09/07/problemy-z-komornikiem-uk/

 

Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz pomocy lub porady, zadzwoń do nas, lub napisz.

Telefon: 07984921874        Email: info@polishcommunityuk.org

 

Więcej: www.polishcommunityuk.org

 

 

Nie zapomnij się rozliczyć z podatku

Image result for accountant

Oferujemy pełną księgowość, otwieranie i prowadzenie firm Limited oraz Self Employers oraz Partnership. Zapewniamy uslugi dla firm zatrudniających pracowników. Roczne raporty do HMRC.
Jeśli chcesz zacząć nowy biznes pomagamy w konstrukcji biznes planu oraz sprawach marketingowych, począwszy od strony internetowej, skończywszy na prowadzeniu wirtualnego biura.
Jeśli jestes pracownikiem, możemy doradzić Ci w jaki sposób podnieść swój dochód korzystając z dostępnych ulg podatkowych oraz benefitów socjalnych.

 

Zadzwoń: 07984921874  lub 01515382238

Napisz: info@polishcommunityuk.org

Wypadek w pracy

Image result for warehouse accident

Powinno być rzeczą normalną przeświadczenie, że idąc do pracy wrócimy do domu cali i zdrowi. Prawo wymaga, aby każdy jeden pracodawca podjął wszystkie kroki aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom w miejscu pracy. Ale jednak, wypadki się zdarzają. Brak odpowiednich szkoleń, niewłaściwy sprzęt, niedziałająca poprawnie maszyna, śliska podłoga: każda z tych rzeczy może spowodować uszczerbek na naszym zdrowiu. A kiedy już się nam to przytrafi, często z powodu uległemu wypadkowi nie jesteśmy w stanie pracować przez jakiś czas.

Jeśli miałeś wypadek w pracy, a Twój pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków aby wypadkowi zapobiec, może należeć Ci się odszkodowanie. Może wydawać ci się to dziwne lub trudne. Możliwe, że będzie Ci się wydawało, że starając się o odszkodowanie stracisz dzięki temu pracę. Poznaj fakty: otóż, być może o tym nie wiesz, ale Twój pracodawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia, i to właśnie jego ubezpieczyciel wypłaca Twoje odszkodowanie. Istnieją bardzo poważne konsekwencje jeśli pracodawca zwolniłby Ciebie przez to, że zgłosiłeś wypadek.

Jeśli miałeś wypadek w pracy i zastanawiasz się do kogo się zwrócić, porozmawiaj już dziś z jednym z naszych agentów. Nasz wykwalifikowany personel będzie umiał doradzić ci na temat tego co musisz zrobić, aby sprawa była dla Ciebie jak najbardziej korzystna finansowo. Pamiętaj, że nie ponosisz żadnych kosztów, ponieważ działamy w systemie ‘’No win no fee’’. Oznacza to, że jeśli nie wygramy dla Ciebie odszkodowania, to Ty również, nie będziesz ponosił żadnych kosztów.

Dlaczego powinieneś wybrać nasze usługi

Jeśli miałeś wypadek w pracy, który nie powstał z Twojej winy, uważamy, że nie powinieneś ponosić żadnych kosztów.
Zapewnimy ci największe odszkodowanie i weźmiemy pod uwagę te czynniki:

twoje obrażenia, uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku wypadku,
jeśli w wyniku wypadku utraciłeś lub Twoje rzeczy uległy zniszczeniu-odzyskamy ich wartość,
Jeśli w wyniku wypadku nie mogłeś pracować odzyskamy dla Ciebie zarobki, które straciłeś
Koszta, których normalnie nie musiałbys ponosic, gdyby wypoadek się nie zdarzył, np. Koszty tłumacza, koszt transportu do szpitala/lekarza, tabletki, leczenie
Nasi prawnicy z wieloletnim doświadczeniem pomogą Ci krok po kroku, tak abyś otrzymał szybko jak największe odszkodowanie.

To co nas wyróżnia:

100% No-Win No-Fee*
Sprawdzeni, przetestowani
Zupełnie bezpłatna, niezobowiązująca konsultacja
Pomoc w języku polskim
Brak ukrytych kosztów

Aby sprawdzić czy należy ci się odszkodowanie zadzwoń do nas lub napisz SMS o treści ‘WYPADEK’, a przyjazny konsultant oddzwoni do Ciebie w dogodnym momencie.

Nasz numer telefonu: 07984921874

Email: info@polishcommunityuk.org

UWAGA: Polacy posiadający dokument stałej rezydentury

Related image

Wczoraj odbyły się już po raz piąty negocjacje odnośnie obywateli Unii Europejskiej i warunków jakie będą musieli spełniać oraz tego jak będą mogli udowodnić swój status.Wszyscy Europejczycy, którzy będą chcieli pozostać w UK będą musieli posiadać dokument potwierdzający stałą rezydenturę. Ci, którzy już takowy dokument posiadają również będą musieli zaopatrzyć się w nowy dokument, lecz albo dostaną dużą zniżkę, albo będą mogli wyrobić go bezpłatnie. Wszyscy inni, którzy będą chcieli potwierdzić swój status w UK, będą musieli zapłacić za wyrobienie dokumentu. Cena dokumentu na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze uzgodniona.

Jeśli potrzebujecie państwo więcej informacji na temat rezydentury oraz prawa imigracyjnego, proszę pisać info@polishcommunityuk.org lub dzwonić 07984921874.

Kiedy opieka społeczna w UK zabiera dziecko

Related image

Zawód pracownika socjalnego jest bardzo trudny, musi bowiem podjąć decyzje, ktore nigdy nie są do końca usprawiedliwione. Decyzja o odebraniu dziecka rodzicom nigdy nie jest łatwa, gdyż najczęściej jest to szok emocjonalny dla rodziny i jednocześnie dla dziecka. Jednak, jeśli pracownik socjalny zignoruje sygnały, które mówią o tym, że dziecko może być w niebezpieczeństwie, bądź poważnie założony jest jego rozwój, jest osoba odpowiedzialna za ewentualne następstwa braku swojej reakcji, bądź reakcji niewłaściwej.

Jesli twoje dziecko zostanie ci odebrane w związku z “care order” będziesz dzielił razem z urzędem miasta najważniejsze decyzje odnośnie wychowania dziecka. Czyli to kto ma się nim zajmować, gdzie ma mieszkać i w jaki sposób byc edukowane. Jesli wyrazisz zgodę na to, ze ktoś inny będzie opiekował się twoim dzieckiem i nie ma specjalnego nakazu, który mówiłby inaczej, w dalszym ciagu będziesz mieć prawa do swojego dziecka.

W innym przypadku urząd miasta będzie odpowiedzialny za odpowiedni standard opieki, zatrudnienie odpowiednich ludzi do opieki nad twoim dzieckiem, za zapewnienie odpowiednich szkoleń ludziom, którzy przejmą opiekę, wysłuchanie dziecka i jego potrzeb zachowując przy tym szacunek dla jego religii, rasy, kultury oraz zapewnienie dziecku osoby niezależnej, do której będzie mogło złożyć skargę jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dziecko moze wtedy trafić do kogoś z rodziny, rodziny zastępczej bądź do domu dziecka.

Care order jest wydawany przez sąd jeśli istnieje przekonanie, że dziecko pozostając w swoim rodzinnym domu jest narażone na ryzyko i poważne uszczerbki na zdrowiu (np jest bite bądź pod wpływem środków odurzających, czy pozostawione bez opieki). Nakaz taki może być zastosowany jeśli dziecko ma mniej niż osiemnaście lat. Jeśli pracownik socjalny uzna, że powinien , może poprosić sąd rodzinny o tymczasowy nakaz, który może trwać do ośmiu tygodni.

Jako przykład możemy podać sprawę ośmioletniej polskiej dziewczynki, która przyszła do szkoły pijana. W domu całą noc trwała libacja, a rano wszyscy spali. Jedyne co dziewczynka znalazła do picia to wódkę i najprawdopodobniej pomyliła ja z woda. W tym przypadku szkoła powiadomiła pracowników społecznych i wezwała ambulans. Dziecko nie wróciło już do domu, gdyż został zachowany tymczasowy care order.

Sąd ma zwykle 26 tygodni na podjęcie decyzji odnośnie co zrobić z dzieckiem, jednak przy sprawach bardziej skomplikowanych może potrwać to dłużej. Podczas tego czasu, sad razem z pracownikiem socjalnym musi zadecydować co będzie najlepsze dla dziecka i co można zrobić aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

Podczas rozprawy sądowej, sad weźmie pod uwagę wypowiedzi dziecka, rodziców, prawników reprezentujących wszystkie strony, opinie pracownika społecznego i przedstawiciela Cafcass. Jesli sąd uzna, ze dziecko będzie bezpieczne, będzie mogło wrócić do domu, jesli nie, urzad miasta będzie musiał zapewnić mu nowy dom. Moze to byc u kogoś z dziecka rodziny, przyjaciół,  lub zapewnić nowa rodzinę, dom dziecka lub rodzine zastępcza.

Co robić jesli ktoś złożył na nas skargę do Social Services?

Przede wszystkim nie panikować, gdyż jeżeli wszystko jest w porządku, pracownik socjalny będzie to widział. Będzie mógł porozmawiać z dzieckiem, wejść do rożnych pomieszczeń, a nawet sprawdzić co jest w lodowce. Raport moze złożyć każdy i moze on byc anonimowy. Niestety często pojawiają się fałszywe zgłoszenia, np przez zazdrosnych ex-partnerów. Czasem zgłoszenia moze złożyć na nas sąsiad lub ktoś z rodziny, zdarza się, ze ktoś jest naprawdę przejęty losem dziecka i chce mieć spokojne sumienie, ze ktoś sprawdzi jego bezpieczeństwo. Niektóre z instytucji maja obowiązek zgłosić podejrzenia do urzędu miasta. Powodem moze byc cokolwiek, np siniaki na ciele dziecka, niedowaga, bądź widoczne zaniedbanie. Taki obowiązek maja szkoły, publiczne urzędy, policja, lekarze. Jesli na przykład w rodzinie doszło do awantury i została wymieszana policja, nawet jesli nic się nie stało dziecko, ale było w domu, policja ma obowiązek poinformować służby socjalne.

Jak przygotować się do wizyty pracownika społecznego?

 • Upewnij się, że mieszkanie jest czyste
 • Jeśli przyjdzie w porze obiadowej postaraj się, żeby posiłek który gotujesz spełniał standardy zdrowego żywienia
 • Miej na widocznym miejscu dostępne owoce
 • W lodówce powinno być jedzenie
 • Dziecko powinno mieć miejsce do nauki zabawy, dużo kolorowych książeczek, gier, rysunków, itd
 • Dziecko powinno być czyste, uczesane, mieć czyste ubranie, pościel

Są to oczywiste rzeczy, które każdy powinien zapewnić dziecku, jednak jeśli pokażesz się pracownikowi socjalnemu z najlepszej strony masz duża szanse, ze sprawa zostania zamknięta po pierwszej wizycie.

Jeśli martwi cię sytuacja dziecka i chciałbyś to zgłosić skontaktuj się ze swoim lokalnym Urzędem Miasta, bądź zadzwoń na infolinię NSPCC pod numerem 08088005000.

Jeśli jesteś dzieckiem, które potrzebuje pomocy zadzwoń anonimowo pod numer 08001111, a pomogą ci!

Jeśli z jakiegoś powodu zostałeś dotknięty podobnymi sprawami jak w artykule, zadzwoń bądź napisz do nas.

Pisz: info@polishcommunityuk.org

Dzwon:   07548049101

www.polishcommunityuk.org