Nowe przepisy. Rozumienie praw rezydenta.

Image result for habitual residence test

Często wśród Polaków pojawia się niezrozumienie tematu jakim jest prawo do pobytu. Fakt ciągle zmieniających się przepisów oraz nadchodzących zmian związanych z Brexitem, nie pomaga wyklarować sytuacji. Czasem spotykamy się ze zdziwieniem naszych klientów, którym odmawiane są niektóre benefity mimo, że zamieszkują UK od wielu lat.

Proszę zauważyć, że test jaki robią w Urzędzie Pracy przed podjęciem decyzji czy należy się zasiłek (Habitual Residence Test) wcale nie wiąże się z tym, ze mamy stała rezydenture. Test ten ma na celu zebranie informacji na temat celu naszego pobytu w UK. Jest również skoncentrowany na tym czy mamy prawo do benefitu czy nie. Nawet jeśli już raz przyznano nam prawo do benefitu, nie oznacza to, że kolejnym razem również otrzymamy benefit.

Jeśli nasza sytuacja nie zmieniła się i nadal mamy słabe szanse na podjęcie zatrudnienia, np. ze względu na brak znajomości języka angielskiego, Urząd może nam powiedzieć, że wykorzystaliśmy już swój limit zasiłkowy w UK. W 2014 roku wszedł w życie przepis, który pozwala imigrantom unijnym na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych tylko trzy miesiące. Uwaga: przepis nie mówi “new arrivals”, tylko “new claimants”! W związku z tym, niezależnie od tego jak długo jesteśmy w UK zasiłek nie zostanie nam przyznany jeśli wykorzystaliśmy już swoje trzy miesiące. Proszę zwrócić uwagę, ze mowa tutaj o zasiłku Income Based, czyli tym opartym na dochodach. Zasiłek oparty na płaconych przez nas składkach w okresie zatrudnienia rządzi się innymi prawami.

Rezydentury

Jeszcze nie masz obowiązku aplikowania o dokument rezydenta, chyba ze:

 • Jesteś członkiem rodziny osoby z kraju EEA lub Szwajcarii

 • Chcesz zdobyć brytyjskie obywatelstwo

 • Chcesz zasponsorowac wizę swojego partnera spoza EEA

Nowe rezydentury będą dostępne do aplikowania dla imigrantów unijnych, którzy będą chcieli pozostać w UK po jego wyjściu z Unii Europejskiej.

Dopóki UK pozostaje z Unii nie będzie żadnych zmian dla mieszkańców Z Unii Europejskiej

Certyfikat rejestracyjny

Kwalifikujesz się do starania o certyfikat jeśli jesteś z kraju EEA i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Pracujesz

 • Studiujesz

 • Jesteś samozatrudniony

 • Jesteś samowystarczalny finansowo

 • Jesteś zarejestrowany (i pobierasz zasiłek) w Urzędzie Pracy

Musisz okazać dowód na to, że spełniasz warunki do otrzymania certyfikatu.

Członkowie rodziny

Zanim dostępna będzie rejestracja po Brexicie musisz zarejestrować się, jeśli jesteś członkiem rodziny osoby z EEA, która spełnia warunki, czyli np. pracuje. Jako dalszych członków rodziny uważamy:

 • Rodzeństwo

 • Kuzynostwo

 • Ciotki, wujków

 • Siostrzeńców, bratanków

 • Krewnych z innych pokoleń, tj pradziadek, itd

 • Osoby, które stały się nasza rodzina poprzez zawarcie związku małżeńskiego

 • Partnerów bez związku małżeńskiego

Osoba taka musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Zanim przyjedzie do UK musi polegać finansowo na osobie, która mieszka w UK, a po przyjeździe do UK musi mieszkać w tym samym domu.

 • Musi mieszkać bądź  być finansowo zależna od osoby która spełnia warunki rezydenta

 • Musi wymagać opieki ze względu na poważne uszczerbki na zdrowiu

Stała rezydentura po pięciu latach pobytu

Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku jej wyrabiania w większości przypadków.

Jeśli już posiadasz stała rezydenture, nie będzie ona ważna po Brexicie i trzeba będzie od nowa składać papiery. Oczywiście dla osób, które już posiadają rezydenture proces będzie tańszy bądź bezpłatny i łatwiejszy w uzyskaniu.

Stała rezydentura przed upływem pięciu lat

Aby aplikować o brytyjskie obywatelstwo

Aby zasponsorowac kogoś spoza EEA

Kiedy się należy?

 • jeśli nagle przestaniesz pracować ponieważ uległeś wypadkowi w pracy lub zachorowales w wyniku swojego zatrudnienia, upoważni cię to do brytyjskiej emerytury

 • Jeśli mieszkasz w UK minimum dwa lata i nagle przestaniesz pracować lub być samozatrudniony w wyniku choroby lub wypadku

 • Mieszkasz w UK minimum trzy lata i osiągniesz wiek emerytalny (uwaga: tu warto wspomnieć, ze aby się zakwalifikować do tej opcji należy być przynajmniej jeden rok zatrudnionym bądź zarejestrowanym na samozatrudnieniu) lub pójść na wcześniejsza emeryturę (wymagany minimum rok zatrudnienia w UK), lub rozpocząć pracę/samozatrudnienie w innym kraju EEA wracając do domu w UK przynajmniej raz w tygodniu i być zatrudnionym/samozatrudnionym przez minimum trzy lata.

Jesli macie państwo pytania bądź wątpliwości odnośnie swoich praw w UK, proszę pisać na adres info@polishcommunityuk.org Porady sa bezpłatne i obowiązuje nas polityka prywatności. Istnieje możliwość korzystania a płatnych usług, które obowiązują według cennika podanego na stronie internetowej.

Telefon: 07984921874

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *